Masz pytanie? Napisz!

 
 
 

 

 

 

 
       
     
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Informacje

 

Zobacz, jak wspaniała jest nasza szkoła

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

Serdecznie zapraszamy do I Prywatnego Gimnazjum I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego - szkół o uprawnieniach szkół publicznych.
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące (przekształcone w 1997 roku z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego) jest najstarszą szkołą niepubliczną w Bydgoszczy.

Osobą prowadzącą szkołę a jednocześnie jej dyrektorem jest Urszula Kieler, związana ze szkolnictwem niepublicznym od 1989 roku.

Uczniowie naszych szkół uzyskują wyróżniające wyniki na egzaminach zewnętrznych. Wyniki uczniów gimnazjum należą do najlepszych w Bydgoszczy. W 2012 roku w prestiżowym rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej" zajęliśmy trzecie miejsce w Bydgoszczy w Rankingu Olimpijskim (za VI i I LO). W 2016 roku I Prywatne Liceum Ogólnokształcące, zajęło doskonałe siódme miejsce wśród bydgoskich szkół w prestiżowym rankingu miesięcznika edukacyjnego „PERSPEKTYWY” i jeszcze lepsze – drugie miejsce (za LO Tow. Salezj.) wśród szkół niepublicznych (szczególnie brano pod uwagę wyniki  egzaminu maturalnego i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych).    
Największe sukcesy mamy w nauczaniu historii sztuki. Na zajęcia z tego przedmiotu zgłaszają się do nas uczniowie z wielu szkół, nie tylko bydgoskich.

Szkoły mają dogodną lokalizację przy ul. Jagiellońskiej 27 (Pałac Młodzieży).
W budynku szkoły uczniowie mogą korzystać z sali widowiskowej, restauracji, basenu, sali gimnastycznej, sali rytmiki, itp.
Naukę rozpoczynamy obozem integracyjnym w Pałacu w Lubostroniu.

Nauka w szkołach jest płatna.

Szkoła zapewnia:

-naukę w klasach maksymalnie 16 osobowych
-możliwość wyboru w liceum "rozszerzonych" przedmiotów spośród wskazanych przez pierwszych przyjmowanych do szkoły uczniów. Przy czym, jeżeli uczeń - kandydat chce się przygotować do studiowania w przyszłości na uczelniach artystycznych lub na takich kierunkach, jak np: historia sztuki, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna, ochrona dóbr kultury, architektura to z pewnością nasza szkoła jest najlepszym wyborem

-naukę dwóch języków obcych: język angielski oraz język francuski lub niemiecki (do wyboru)
-możliwość wyboru przez ucznia zajęć artystycznych spośród zajęć plastycznych, filmowych, teatralnych (2 godziny)
-możliwość wyboru przez ucznia formy zajęć wychowania fizycznego spośród gier zespołowych, pływania, zajęć rekreacyjno-sportowych m. in. tenis, kręgle, łyżwy
-możliwość udziału w obozie narciarskim w Zakopanem, jazda pod okiem instruktorów narciarskich
-zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebami uczniów
-opiekę nauczycieli nad uczniami przygotowującymi się do udziału w konkursach
-opiekę pedagoga
-specjalne zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadającymi opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

-przyjazną atmosferę

*misja szkoły

*zasady rekrutacji

*podanie do gimnazjum

*podanie do LO

*kwestionariusz kandydata do LO

*informacja o zdrowiu ucznia (gim i LO)